Latest News‎ > ‎

Family Day ng G.L. David... Puno ng Biyaya at Pagpapala.

posted May 14, 2013, 6:58 PM by Pilinda Rose Dominguez
Ni Gng. Marilou T. Valiente

         Saksi ang bawat patak ng ulan sa kasiyahan  at kaaliwang hatid ng selebrasyon ng family day sa paaralang G.L. David noong Setyembre 28 sa pakikiisa ng mga mag-aaral, guro at ng bawat pamilyang dumalo sa napaka halagang pagdiriwang.

          Bagamat makulilim ang panahon, sinimulan ang selebrasyon sa pamamagitan ng field demo na kung saan ay nagpasiklab ang bawat baitang ng husay sa pag-indak ng sabay-sabay bitbit ang ibat-ibang makukulay na kagamitan gaya ng pompoms, arnis, hulahup at flaglets. Di matatawaran ang galing ng bawat mag-aaral sa ipinamalas na husay sa pagsayaw sa ibat-ibang tugtugin. Hindi rin naman nagpahuli ang pamunuan ng GPTA kasama pa ang pang-ulong guro ng paaralan na si Gng. Ma. Jovita B. Singzon sa surpresang bilang ng pagsayaw ng “push the button” na lalo pang nagpasigla at nakadagdag kasiyahan sa pagdiriwang. Kasabay ng pagbuhos ng ulan at bumuhos din biyayang kaloob ng mga magulang at bawat mag-aaral sa ibat-ibang masasarap at nakatatakam na pagkaing pagsasaluhan  ng lahat. Ipinagpatuloy ng bawat baitang ang pagdiriwang sa kani-kanilng silid at pinagsaluhang ang mga masasarap na pagpapala dahilan upang matapos  ang selebrasyon ng busog at puno ng kasiyahan ang lahat.

          Tunay na ang masayang pagsasamahan ng bawat pamilya ay mahalaga kalakip ang pagkakaunawaan, pagbibigayan, pagkakaisa at pagmamahalan. Ang paaralan ay nagsisilbing gabay at pundasyon ng isang matatag at nagkakaisang layunin para sa pamilyang puno ng mabuting adhikain.

 

 

Comments