Latest News‎ > ‎

2015 GLOBAL HANDWASHING DAY ( GHD )

posted Mar 3, 2016, 5:48 PM by Pilinda Rose Dominguez   [ updated Mar 3, 2016, 6:27 PM ]

    

  Ni: Gng. Eloisa M. Bacani (Guro sa 1 - Rizal)  

            Ang kagawaran ng Edukasyon ay nagpanukala ng isang selebrasyon para sa Global Handwashing Day ( GAD ) na may temang “ Itaas         ang Kamay Para sa Pangangalaga sa Kalusugan”.  Layunin din ng programa na maipaunawa ang pagkakaroon ng tamang pangangalaga sa        kalusugan at kalinisan sa pangangatawan maging sa kapaligiran .  Kaya’t ang bawat pribado at pampublikong paaralan sa elementarya at            sekundaryo ay  makikiisa at patuloy na susuporta sa mga programa .

            Ika- 9 ng Nobyembre  ang G.L David Mem. Elem.School ay maayos na nakiisa at nagpakita ng suporta  sa  selebrasyon ng GLOBAL            HANDWASHING DAY. Ang mga guro,mga mag-aaral mula sa Una hanggang Ika-anim na baitang ,mga magulang at ang aming punung-guro     na si Gng.Ma.Jovita B. Singzon  ay nakibahagi upang maging matagumpay ang aktibidades. Ito ay isinagawa sa pamamagitan ng                         pagpapakitang turo ng mga guro sa tamang paraan ng paghuhugas ng mga kamay  at pagpapaliwanag sa kahalagahan ng paghuhugas ng           mga kamay. Ito ay napakahalaga upang maiwasan ang pagkakasakit dulot ng mga maruruming mga  bagay o pagkakaroon ng bacteria.Ang         paghuhugas ng mga kamay ay  dapat gawin nang madalas at maging isa sa good hygiene ng bawat-isa.

Comments