announcement‎ > ‎

RE-RESBAKUNA NA ANG MGA KA-DEPED!

posted May 11, 2021, 9:43 AM by Pilinda Rose Dominguez   [ updated May 11, 2021, 10:03 AM ]

Kasali ang bawat guro, kawani, at magulang sa ating kampanya upang protektahan ang pamilya, paaralan, at pamayanan laban sa COVID-19!
Magpabakuna na at patuloy na makiisa sa mga required public health standards upang masiguro ang ligtas na balik-eskwela para sa ating mga anak.
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong mga LGU at bisitahin ang deped.gov.ph/vacc2school.
Basahin ang DTFC Memorandum No. 372 para sa gabay sa pagpapabakuna ng mga guro at empleyado ng DepEd: DTFCMemo372
#Vacc2School #SulongEduKalidad #DepEdPhilippines #DepEdTayo

Comments