announcement‎ > ‎

Green Tea, mainam sa gilagid Ni: Romelyn Pabustan

posted Oct 22, 2009, 11:40 PM by Roxanne Rueda

Green Tea, mainam sa gilagid

Ni: Romelyn Pabustan

 

          Ang isang tasa ng green tea bawat araw ay maaaring makatulong upang maiwasan ang gum disease.

          Natuklasan ng researchers na sa middle-aged Japanese, ang panganib sa sakit ng gilagid ay bumaba sa pagtaas ng green tea intake ng kalalakihan.

 

          Para sa isang tasa ng green tea na kanilang iniinom kada araw, ang panganib ng pagkakaroon ng sintomas ng gum disease – kabilang ang bumababa, madaling magdugong gilagid – ay bumababa, iniulat ng researchers sa Journal of Periodontology.

 

          Gayunman, ang findings ay hindi nangangahulugang dahil sa green tea ay maaari nang hindi bumisita sa dentista ang isang tao, sabi ni Dr. Yoshihiro Shimazaki, isa sa researchers ng pag-aaral. Iginiit niyang ang wastong oral care pa rin ang pinakamahalaga.

 

          Kung tunay ngang nakakatulong ang green tea laban sa gum disease, ito ay dahil concentrated ang antioxidant compounds na polyphenols sa green tea, ani Shimazaki.

Comments